Uit deze 4 componenten is
een dialoog opgebouwd

En deze rol speelt het karakter van je personages daarbij

Uit deze 4 componenten is een dialoog opgebouwd

Bij het schrijven van dialogen denk je waarschijnlijk in eerste instantie aan de woorden die je personages uitspreken, oftewel: welke boodschap ze willen overbrengen op hun gesprekspartners. Toch is dat slechts 1 van de 4 componenten waaruit een dialoog is opgebouwd.

In deze blog gaan we kijken welke onderdelen er nog meer zijn aan te wijzen en waarom het handig is om hier bewust mee om te gaan.

Welke invloed heeft je karakter op een dialoog?

Dit zijn de 4 componenten waaruit een dialoog is opgebouwd:

  1. Woorden: wat wordt er daadwerkelijk door je personages gezegd?

Waarschijnlijk is de informatie die je aan je hoofdpersoon en je lezers wilt overbrengen meestal het uitgangspunt van je dialogen. Je wilt dat personage A (en de lezer) achter informatie Z komt, je wilt een hint geven over je plot of iemands backstory, je wilt dat personage B aan personage C vertelt wat hij voor hem/haar voelt, etc.

Kortom: je dialoog heeft een doel en jij zoekt daar als auteur de juiste woorden bij.

  1. Lichaamstaal: hoe gedragen je personages zich?

Wanneer je iemand niet kunt zien wanneer je hem of haar spreekt (bijvoorbeeld bij een appje, mailtje of belletje), kan het soms lastiger zijn om hun boodschap goed te interpreteren. Je mist de non-verbale communicatie of lichaamstaal.

Lichaamstaal kan bestaan uit de gebaren die je personages maken, hun gezichtsuitdrukkingen (mimiek), hun lichaamshouding en het wel of niet maken van oogcontact.

Al deze non-verbale communicatie kan je helpen om te bepalen welke gevoelens iemand heeft bij de daadwerkelijk uitgesproken woorden. Dit kunnen hun eigen woorden zijn, maar ook die van hun gesprekspartner.

Kortom: bij je personages worden bepaalde emoties opgewekt tijdens hun gesprekken en jij zoekt daar als auteur de juiste lichaamstaal bij.

  1. Ritme: hoe ziet de structuur van de zinnen en alinea’s eruit?

Op wat voor manier de woorden van je personages worden weergegeven heeft ook invloed op hoe je dialogen klinken. Dit ritme wordt met name bepaald door de zinslengte, maar het kan ook breder worden bekeken: hoeveel zinnen een personage uitspreekt voordat de gesprekspartner het woord overneemt.

Wie weet vuren personage A en personage B om en om korte zinnen op elkaar af. Of je hebt juist een professor die zichzelf graag hoort praten terwijl hij ellenlange betogen houdt, waarbij niemand hem durft te onderbreken.

Kortom: je dialoog heeft een bepaald tempo en jij zoekt daar als auteur het juiste ritme bij.

  1. Persoonlijkheid: hoe klinkt het karakter van je personages door in je dialogen?

Iemand die verlegen is zal dezelfde boodschap waarschijnlijk anders overbrengen dan iemand die de wereld zelfverzekerd tegemoet treedt. Ook zal hij of zij vermoedelijk minder initiatief tonen als het gaat om het aangaan van een dialoog of het naar zichzelf toetrekken van een gesprek.

Daarbij speelt ook nog eens een rol wat de onderlinge relatie is tussen de gesprekspartners. Een manager en een stagiair zullen elkaar anders aanspreken dan een moeder en een zoon of twee geliefden.

Kortom: je personages hebben bepaalde karaktereigenschappen en jij zoekt als auteur de juiste manier om deze persoonlijkheid tot uiting te brengen tijdens hun dialogen.

Waarom is het handig om na te denken over de manier waarop iemands persoonlijkheid doorklinkt in een dialoog?

Stel dat een personage tijdens je verhaal een ingrijpende gebeurtenis meemaakt. Zij ervaart hevige emoties, komt in een ongebruikelijke situatie terecht, krijgt opeens een andere gesprekspartner voor haar neus of wordt gedwongen om iets te doen waar ze niet achter staat.

In zo’n geval is het handig om te weten hoe je personage klinkt wanneer zij zich binnen haar comfortzone bevindt, zodat je aan de lezer duidelijk kunt maken dat dit een uitzonderlijke situatie is. Je geeft de verandering als het ware weer door haar woorden, lichaamstaal, ritme en persoonlijkheid op een andere manier uit te drukken.

Kun je wel wat concrete voorbeelden gebruiken hoe je dit in je eigen verhaal kunt toepassen?

In module 2 van mijn online schrijfcursus ‘Creatief schrijven – In 16 weken van Writer’s Block naar Bulb‘ duiken we o.a. de diepte in met betrekking tot de 4 componenten.

Zodat je bijvoorbeeld precies weet hoe je het verschil kunt weergeven tussen een verlegen personage en een zelfverzekerd personage.

Meer weten?

arrow
Laat jij het karakter van je personages doorklinken in je dialogen of heb je daar nooit echt bewust bij stilgestaan?

Deel je tips en strubbelingen in de besloten Facebookgroep van BackWords.

Scroll naar boven