De heilige drie-eenheid van een verhaal:

Plot, structuur en karaktertransformatie

Save the Cat! Writes a Novel

Onder de loep:
Jessica Brody - Save the Cat! Writes a Novel

Plot, structuur en karaktertransformatie, de drie elementen waarmee een verhaal wordt opgebouwd. Wat houden deze onderdelen precies in en misschien nog wel belangrijker: hoe verhouden ze zich ten opzichte van elkaar?

In deze blog nemen we de heilige drie-eenheid van een verhaal eens goed onder de loep.

De heilige drie-eenheid van een verhaal

In het boek ‘Save the Cat! Writes a Novel’ onderscheidt auteur Jessica Brody drie onderdelen waaruit een verhaal is opgebouwd:

  1. Plot: een reeks gebeurtenissen die plaatsvindt gedurende een verhaal

  2. Structuur: de volgorde waarin die gebeurtenissen zich afspelen en de timing wanneer ze plaatsvinden

  3. Karaktertransformatie: een personage dat moet veranderen en tegen het einde van het verhaal ook daadwerkelijk is veranderd

1. Het plot: wat gebeurt er allemaal?

Beginnen jouw verhalen meestal met een personage dat opeens je hoofd binnenwandelt of toch met een idee voor een verhaallijn? In het eerste geval ga je waarschijnlijk character-driven te werk, in het andere geval plot-driven.

Wat je voorkeur ook heeft, in beide situaties zul je je op enig moment afvragen welke reeks gebeurtenissen er gedurende je verhaal zullen plaatsvinden. Misschien ben je een pantser en kom je daar al schrijvend achter, misschien ben je een plotter en ga je eerst brainstormen over je plots.

Bewust of onbewust stel je jezelf vooraf of tijdens het schrijven wellicht vragen zoals:

  • Waar gaat de belangrijkste verhaallijn over (het hoofdplot)?
  • Wat is het grootste conflict?
  • Welke obstakels moet mijn held overwinnen?
  • Welke ideeën heb ik al over de zijlijnen van mijn verhaal (de subplots)?

Je stelt in grote lijnen of al heel gedetailleerd vast wat er allemaal gebeurt. Je construeert een plot.

Lees ook:

2. De structuur: volgorde en timing

De vraag die je jezelf vervolgens kunt stellen, is: in welke volgorde wil ik deze gebeurtenissen aan mijn lezers presenteren? Hoe verhouden de verschillende gebeurtenissen zich tot elkaar, bijvoorbeeld als je ze ordent van kleinste naar grootste uitdaging voor de hoofdpersoon.

Het zou onlogisch zijn als je de held in hoofdstuk 1 een meerkoppig zeemonster laat verslaan en ze in hoofdstuk 10 alleen haar geliefde hoeft te redden van een ongevaarlijk spinnetje op de muur. Na dat zeemonster is het voor de lezer wel duidelijk dat een spin geen probleem zal vormen – de spanning is weg.

Denk ook na welke opbouw het beste past bij de boodschap die je wilt overbrengen. En nog belangrijker: hoe de structuur zorgt voor een logische karaktertransformatie. Op welk punt in haar ontwikkeling is de timing van elke gebeurtenis het best?

Lees ook:

3. Karaktertransformatie: dynamische personages

Je personages zijn degenen die al de gebeurtenissen van je plot ondergaan of veroorzaken. Wellicht staan ze erbij en kijken ze ernaar, of ze zijn juist zelf de aanstichters van het geheel.

Wat volgens ‘Save the Cat! Writes a Novel’ vooral van belang is, is dat deze hoofdpersonen op een bepaald vlak moeten veranderen én dat tegen het einde van het verhaal ook daadwerkelijk hebben gedaan.

Kort gezegd: ze ondergaan een karaktertransformatie. Als dit gebeurt, hebben we het ook wel over dynamische personages. Een dynamisch personage is een personage dat verandert, een persoon die een ontwikkeling doormaakt gedurende het verhaal.

Dit kan betekenen dat je held een verandering doormaakt wat betreft:

  • Haar kijk op de wereld om haar heen
  • De houding waarmee ze het leven tegemoet treedt
  • Haar persoonlijkheid – veelal een geleidelijke ontwikkeling door de dingen die ze meemaakt

Om te kunnen bepalen of een personage gedurende het verhaal een transformatie heeft ondergaan, moet je eerst weten wat zijn of haar status quo is. Hoe ziet het leven van een personage eruit voordat je verhaal start? Wat daarbij kan helpen, is het creëren van een karakterprofiel.

Vraag jezelf af: wie is mijn held op de eerste pagina en wie op de laatste pagina?

Lees ook:
Save the books from Emmy
Save the Books! From Emmy 😉

Waar je precies op kunt letten tijdens het vormgeven van die karaktertransformaties, lees je in de blog ‘Hoe kies je de held van je verhaal?’, waarin boven op je heilige drie-eenheid voor een verhaal ook nog een heilige drie-eenheid voor memorabele personages aan bod komt.

Waar beleef jij het meeste plezier aan: aan het verzinnen van je plot, het bepalen van de structuur of het creëren van dynamische personages? Deel het met ons in de besloten Facebookgroep van BackWords.

Save the Cat! Writes a Novel is o.a. te koop bij Bol.com:

Scroll naar boven