Info dumps in dialogen:
de ‘As you know, Bob’-valkuil

Info dumps in dialogen: de
‘As you know, Bob’-valkuil

info-dumps-dialogen
Als auteur hebben we zoveel te vertellen in onze verhalen dat we soms een beetje doorslaan in het geven van informatie.
We willen dat de lezer ziet dat we research hebben gedaan en dat we een volledig karakterprofiel hebben gecreëerd voor onze personages. Als je deze gegevens iets te overvloedig in een scène verwerkt, heet dit ook wel een ‘info dump’.
Ook dialogen kunnen het slachtoffer worden van dergelijke info dumps. We gebruiken ze om woorden van de verteller in de mond van een personage te leggen.

In het Engels wordt dit ook wel een ‘As you know, Bob’ (AYKB) genoemd: personages bespreken iets wat ze allebei allang weten, op een manier waaruit blijkt dat dit duidelijk alleen wordt gedaan voor de lezer in plaats van voor de personages zelf. In het Nederlands zou je dit ‘Zoals je weet, Kate‘ kunnen noemen.

Twee voorbeelden:

‘Bob, zoals je weet kunnen we de prinses nog niet bevrijden uit de toren.’
      ‘Ja, dat is balen, Flynn. Rapunzels haar is op dit moment te kort om erlangs omhoog te klimmen. Weet je nog hoe je vanaf je paard probeerde naar de langste plukken van haar haren te springen en je plat op je gezicht terechtkwam?’

‘Dat meen je niet! De vampier op wie je al twee jaar verliefd bent en die in een andere stad is gaan wonen omdat jij een vampierdoder bent, is weer teruggekeerd?’

Gelukkig zijn er genoeg manieren om deze info dumps in dialogen te vermijden of herschrijven.

4 tips om info dumps te vermijden of herschrijven:

  1. Zorg dat een van de personages nog niet op de hoogte is van de informatie.

  2. Herschrijf info dumps als argumentatie: conflicten zijn nuttig om machtsstrijd weer te geven, net als verschillen in de houding en meningen van personages.

  3. Herschrijf info dumps waarin je de al bekende informatie vergelijkt met andere informatie, bijvoorbeeld door een personage te laten vragen of de situatie al gewijzigd is.

  4. Vervang dialogen die iets moeten uitleggen door een simpele beschrijving.
Maak jij je wel eens schuldig aan info dumps en AYKB’s?

Deel het in de besloten Facebookgroep van BackWords.

Scroll naar boven