Conflicten: intern versus extern

Intern versus extern conflict

Conflicten zijn de drijvende kracht achter een verhaal. Je hoofdpersoon wil heel graag iets bereiken of hebben, maar in plaats van recht op haar doel af te kunnen lopen, komt ze onderweg kleine en grote obstakels tegen. Dit leidt tot conflict.

Of zoals we eerder zagen in deze blog over de 7 typen conflicten die we kunnen onderscheiden: personage + verlangen + obstakel = conflict.

Eigenlijk zijn deze 7 conflictcategorieën in te delen onder twee soorten conflicten: het interne en het externe conflict.

En dat is precies waar we ons in deze blog verder in gaan verdiepen.

Externe conflicten

Wanneer de hindernis van je hoofdpersoon wordt gevormd door een kracht die buiten haarzelf ligt, spreken we van een extern conflict.

6 van de 7 typen conflicten vallen onder deze categorie:

 1. Mens versus mens
 2. Mens versus natuur
 3. Mens versus maatschappij
 4. Mens versus technologie
 5. Mens versus lotsbestemming/god(en)
 6. Mens versus bovennatuurlijke
Typen conflicten

Interne conflicten

Wanneer de hoofdpersoon het moet opnemen tegen haar eigen (tegenstrijdige) gevoelens, gedachten, gewoonten en zwakten, spreken we van een intern conflict. Dit is het conflicttype mens versus mens.

Een filmvoorbeeld hiervan is Inside Out van Disney/Pixar, waarin we letterlijk in het hoofd van het meisje Riley zitten en haar verpersoonlijkte emoties Joy, Sadness, Anger, Fear en Disgust haar zonder kleerscheuren door het leven proberen te helpen.

Een boek-/filmvoorbeeld is ook Eat, Pray, Love (Elizabeth Gilbert), waarin Elizabeth op zoek gaat naar wat ze écht wil in het leven.

Hoe verhouden interne en externe conflicten zich t.o.v. elkaar?

Vaak denkt jouw held dat hetgeen een einde zal maken aan haar problemen iets concreets is: een betere baan, meer geld, het oplossen van een moordzaak, populair zijn op school, goedkeuring van haar ouders. Dit is het doel of het verlangen dat je personage nastreeft.

Onderweg naar dit doel kan zij last krijgen van een extern conflict: een concullega die dezelfde promotie op het oog heeft, een orkaan die alle sporen van een moordzaak uitwist, een vervelende klasgenoot die roddels over haar verspreidt.

Toch is de vraag of je hoofdpersoon dit conflict in haar voordeel beslecht en daardoor uiteindelijk haar doel bereikt (of dat haar verlangen hierdoor wordt ingelost) stiekem niet eens het belangrijkste onderdeel van je verhaal. Waar het namelijk om gaat, is het derde element: haar behoefte of de levensles die ze moet leren.

En die levensles heeft vaak weer te maken met een intern conflict. Twijfels over haar eigen kunnen slaan toe, ze moet haar emotionele wonden onder ogen zien.

Dynamische personages creëren

Een dynamisch personage is een personage dat verandert, een persoon die een ontwikkeling doormaakt gedurende het verhaal. Een van de manieren om een personage te creëren dat voor lezers aanvoelt als dynamisch, is door een intern conflict toe te voegen.

Vraag jezelf in zo’n geval af:

 • Op wat voor manier zit mijn personage zichzelf in de weg?
 • Welke zwakke punten van haar karakter zorgen ervoor dat ze tot nu toe haar doel nog niet heeft bereikt?
 • Wat voor effect zou het hebben op het bereiken van haar doel en haar leven in het algemeen als mijn personage dit interne conflict oplost?

Kortom: denk na over de character arc van je hoofdpersonen.

4 onderdelen van een character arc

In deze blog over ‘The Negative Trait Thesaurus’ verdiepten we ons al in die ontwikkeling die een personage kan doormaken gedurende je verhaal. Deze character arc is op te splitsen in vier delen:

 1. Externe motivatie: wat een personage wil bereiken.
 2. Extern conflict: hetgeen haar tegenhoudt bij het bereiken van dat doel.
 3. Interne motivatie: de reden dat een personage dit specifieke doel wil bereiken.
 4. Intern conflict: het gebrek en/of de leugen die in de weg staat bij het bereiken van de interne motivatie.

Bijvoorbeeld:

 • Een advocaat wil een zaak winnen voor haar cliënt (externe motivatie), maar de advocaat van de tegenpartij werkt haar tegen (extern conflict).
 • De reden dat de advocaat wil winnen, is om te bewijzen dat ze een lastige zaak tot een succesvol einde kan brengen (interne motivatie).
 • Deze bewijsdrang is ontstaan doordat ze is opgegroeid in de schaduw van een zeer succesvolle advocatenvader (emotionele wond).
 • Het gevolg is dat ze twijfelt aan zichzelf en haar capaciteiten (intern conflict). Ze is bang dat ze nooit zo goed zal worden als haar vader. Wellicht heeft dit er zelfs toe geleid dat ze perfectionistisch en manipulatief is geworden, uit angst om te falen.
Hou jij tijdens het schrijven (of tijdens het vormgeven van je personages en je plots) meer van externe of van interne conflicten?

Deel het met ons in de besloten Facebookgroep van BackWords.

Scroll naar boven