Verborgen gebreken:
de negatieve kanten van je personages

Verborgen gebreken: de negatieve kanten van je personages

Onder de loep:
Angela Ackerman & Becca Puglisi - The Negative Trait Thesaurus

Zou jij graag een boek lezen waarin Mary Sue de hoofdrol speelt? Een personage dat net iets te perfect is? Ze is te slim, te aardig, te heroïsch of te kundig – of misschien wel alles tegelijk. Haar persoonlijkheid kent geen gebreken, haar leven gaat haar voor de wind.

Of zou je het geloofwaardiger vinden als een personage meer op jou lijkt? Iemand met imperfecties en negatieve kanten die je het liefst negeert? In deze blog duiken we in de verborgen gebreken van jouw protagonist.

Wat zijn karaktereigenschappen?

Wanneer je je personages echt goed wilt leren kennen, is het verstandig om je te verdiepen in hun achtergrond. Op het moment dat jouw verhaal begint, hebben ze waarschijnlijk al een aardig leven achter de rug, inclusief voor- én tegenspoed.

Welke gebeurtenissen krijgen we als lezer wellicht niet te lezen, maar hebben hen wel gemaakt tot wie ze zijn? Hoe heeft dit verleden hun persoonlijkheid beïnvloed?

Karaktereigenschappen zijn onderscheidende kwaliteiten, houdingen en gedragingen die bepalen hoe iemand met bepaalde situaties omgaat. Vaak staan deze karaktertrekken redelijk vast. De kans dat je bijvoorbeeld van de ene op de andere dag van een Marie Kondo verandert in een sloddervos (of andersom), of van een introvert in een extrovert, is niet heel groot.

We kunnen drie typen karaktereigenschappen onderscheiden:

 • Positieve karaktereigenschappen:
  Karaktertrekken die persoonlijke groei bevorderen en een personage helpen om hun doelen op een gezonde manier te bereiken. Ze versterken iemands relaties en komen ook anderen op de een of andere manier ten goede.

  Bijvoorbeeld: behulpzaam, vriendelijk, loyaal, eerlijk, discreet.

 • Negatieve karaktereigenschappen:
  Karaktereigenschappen die persoonlijke groei in de weg staan. Ze beschadigen relaties en houden geen rekening met het welzijn van anderen. Vaak zijn ze op zichzelf gericht in plaats van op anderen.

  Bijvoorbeeld: arrogant, ontrouw, verwend, onverschillig, gewelddadig, kinderachtig.

 • Neutrale karaktereigenschappen:
  Karaktereigenschappen die een personage niet specifiek helpen of tegenwerken bij het bereiken van haar doelen. Deze karaktertrekken zijn vaak lastiger te categoriseren, omdat ze een mix kunnen bevatten van positieve en negatieve kwaliteiten, afhankelijk van de situatie.

  Bijvoorbeeld: introvert, extrovert, flirterig, nieuwsgierig, creatief.
The Emotional Wound Thesaurus

De rol van gebreken

Zoals we eerder zagen in deze blog en in deze blog leren we onze personages pas echt kennen als we achterhalen wat hen motiveert. Daarbij is een cruciale rol weggelegd voor de eerdergenoemde negatieve karaktereigenschappen: de gebreken in hun persoonlijkheid.

Deze tekortkomingen in hun karakter zitten hen namelijk in de weg bij het bereiken van hun doel. En dat is ook meteen de rol die gebreken spelen in je verhaal: ze maken de reis van je held ingewikkelder en daarmee interessanter.

Vaak maakt je hoofdpersoon gedurende het verhaal een ontwikkeling door. Deze character arc zorgt ervoor dat zij haar eigen onvolkomenheden onder ogen moet komen. Een emotionele wond was wellicht verantwoordelijk voor het feit dat je protagonist twijfelde aan zichzelf. Als ze zich in de loop van het verhaal realiseert dat ze geloofde in een leugen kan ze pas echt een transformatie ondergaan.

4 onderdelen van een character arc

In ‘The Negative Trait Thesaurus’ splitsen Ackerman en Puglisi de character arc op in vier delen:

 1. Externe motivatie: wat een personage wil bereiken.
 2. Extern conflict: hetgeen haar tegenhoudt bij het bereiken van dat doel.
 3. Interne motivatie: de reden dat een personage dit specifieke doel wil bereiken.
 4. Intern conflict: het gebrek en/of de leugen die in de weg staat bij het bereiken van de interne motivatie.

Bijvoorbeeld:

 • Een advocaat wil een zaak winnen voor haar cliënt (externe motivatie), maar de advocaat van de tegenpartij werkt haar tegen (extern conflict).
 • De reden dat de advocaat wil winnen, is om te bewijzen dat ze een lastige zaak tot een succesvol einde kan brengen (interne motivatie).
 • Deze bewijsdrang is ontstaan doordat ze is opgegroeid in de schaduw van een zeer succesvolle advocatenvader (emotionele wond).
 • Het gevolg is dat ze twijfelt aan zichzelf en haar capaciteiten (intern conflict). Ze is bang dat ze nooit zo goed zal worden als haar vader. Wellicht heeft dit er zelfs toe geleid dat ze perfectionistisch en manipulatief is geworden, uit angst om te falen.

The Negative Trait Thesaurus

Misschien weet je al dat ik fan ben van ‘The Emotional Wound Thesaurus’ en ‘The Emotion Thesaurus’. Hun broertje ‘The Negative Trait Thesaurus’ is met name handig als je je wilt verdiepen in de mogelijke oorzaken van negatieve karaktereigenschappen, gedragingen die kunnen ontstaan vanwege een specifieke karaktertrek, positieve en negatieve aspecten die hieruit kunnen voortvloeien en de manieren waarop een personage zo’n gebrek kan overwinnen.

Dit naslagwerk beschrijft al deze zaken voor 106 verschillende negatieve karaktereigenschappen. Ook de inleidende hoofdstukken zetten je aan het denken over de manier waarop je jouw personages zo geloofwaardig mogelijk kunt maken, zodat niet alleen je slechteriken meer uitblinken in zondigheid.

The Emotion / Emotional Wound / Negative Trait Thesaurus
The Emotion Thesaurus, The Emotional Wound Thesaurus & The Negative Trait Thesaurus
Geef jij jouw hoofdpersonages altijd een gezonde mix van positieve en negatieve karaktereigenschappen?

Deel het met ons in de besloten Facebookgroep van BackWords.

The Negative Trait Thesaurus is o.a. te koop bij Bol.com:

Scroll naar boven